ההיסטוריה

מתעוררת לחיים

באמצעות טכנולוגיית ה-AR האתרים ההיסטוריים שבהם אתם מבקרים

שבים לימי גדולתם בליווי סיפור קצר ודמויות מרכזיות הקשורות אליהם.

המסע בזמן אינו עוצר באתר אחד וניתן להמשיך לנווט ליעדים

נוספים באמצעות האפליקציה